UDC 004.421 ANALYSIS OF METHODS AND ALGORITHMS OF CREATION OF MULTIMEDIA ELECTRONIC TEXTBOOKS

UDC 004.421 ANALYSIS OF METHODS AND ALGORITHMS OF CREATION OF MULTIMEDIA ELECTRONIC TEXTBOOKS

Authors

  • Adiba Isoqova Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

DOI:

https://doi.org/10.61151/stjniet.v9i1.374

Keywords:

algorithm, multimedia electronic textbooks, steps of creation, educational process, interactive, information technologies

Abstract

 Ushbu maqolada o‘quv jarayonini tashkil etish va mustaqil ta’lim olish uchun muhim bo‘lgan interaktiv multimediali elektron darsliklarni, boshqacha aytganda, algoritmlarni yaratish bosqichlari ketma-ketligi haqida so‘z boradi. Bir qator ilmiy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari, darslik va qo‘llanmalar tahlil qilinib, elektron ta’lim resurslarining o‘ziga xos xususiyatlari, ularga qo‘yiladigan talablar, shuningdek, zamonaviy dunyoda yangi avlod darsliklari, ya’ni interaktiv elektron darsliklarning tuzilishi va yaratilishi yoritilgan. asosiy algoritmlarni aniqlashga oid ko‘plab olimlarning fikr va mulohazalari muhokama qilindi. Mazkur ilmiy maqola bugungi kunning zamonaviy interaktiv elektron darslik yaratish algoritmlari orqali o‘quvchilarga darsliklarni mustaqil o‘zlashtirish imkonini beruvchi o‘quv darsliklarini yaratish haqida ilmiy-nazariy bilimlar bilan boyitilgan.

Downloads

Published

2024-03-30

How to Cite

Isoqova, A. (2024). UDC 004.421 ANALYSIS OF METHODS AND ALGORITHMS OF CREATION OF MULTIMEDIA ELECTRONIC TEXTBOOKS. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 9(1), 307–314. https://doi.org/10.61151/stjniet.v9i1.374
Loading...